ประวัติมีดกรีดยางนกเงือก
คุณมะนายิ ราหู เป็นลูกหลานของชาวสวนยางที่ อ.สุคีริน จ.นราธิวาส เป็นชาวสวนยางโดยกำเนิด จากการทำสวนยางมาเป็นระยะเวลายาวนานจึงมีความรู้ เชี่ยวชาญในการทำสวนยางจึงเห็นข้อบกพร่องและปัญหาต่างของมีดกรีดยางรุ่นเก่า [มีดเจ๊ะบง] ที่ใช้งานในปัจจุบันนี้ ซึ่งเป็นการออกแบบโดยชาวอังกฤษ เมื่อกว่า 100 ปี ที่ผ่านมา

 

โดยปัญหาต่างๆ ที่คุณมะนายิเห็นข้อบกพร่องมีดังนี้
 1. ผู้กรีดยางที่ชำนาญไม่เพียงพอ เจ้าของสวนยางจำเป็นต้องว่าจ้างผู้ขาดความชำนาญทำให้ต้นยางเสียหาย
 2. อายุผลผลิตไม่เกิน 20 ปี เป็นส่วนมาก จากอุปกรณ์กรีดยางไม่ได้มาตรฐานและขาดความชำนาญที่แท้จริง ทำให้ผู้กรีดยางส่วนมากกรีดหนา
 3. อุปกรณ์การกรีดยางปัจจุบันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานยุ่งยากจำเป็นต้องฝึก 2-3 สัปดาห์ โอกาสผิดพลาดขณะกรีดยางสูงทำให้ต้นยางเสีย
 4. ต้องลับมีดทุกๆ วันกรีดยาง และการลับมีดให้คมจริงๆ เป็นเรื่องยาก
 5. หน้ากรีดของต้นยางต่ำจำเป็นต้องก้มกรีด บางคนกรีดไม่ได้
 6. มีดรุ่นเก่าการกรีดกระทบรอยกรีดมากเกินจำเป็นทำให้การไหลของน้ำยางไม่ดีเท่าที่ควร
 7. คุณภาพของเหล็กไม่ดีเท่าที่ควรจำเป็นต้องกรีดหนา
จากปัญหาดังกล่าวนี้ จึงได้ออกแบบมีดกรีดยางใหม่ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาชาวบ้าน เทคโนโลยีสมัยใหม่และความสร้างสรรค์ทางการออกแบบ ในการนำเอาจุดเด่นของมีดกรีดยางรุ่นเก่า [มีดเจ๊ะบง] , มีดโกนชนิดเปลี่ยนใบมีดได้ และกบใสไม้แบบโบราณ คือ กบใสไม้ ตัวกบทำด้วยไม้และใบมีดเหล็ก จึงกลายเป็นมีดต้นแบบนวัตกรรมใหม่ มีดกรีดยาง นกเงือก ชนิดถอดเปลี่ยนใบมีดได้ ซึ่งได้จดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการป้องกันการลอกเลียนแบบ [อนุสิทธิบัตรเลขที่ 0303001096]
จุดเด่นมีดกรีดยางนกเงือก
“สะดวก และ ประหยัด”
 1. สะดวก
  • 1.1ไม่ต้องลับมีดให้เสียเวลา มีเวลาเพิ่มขึ้นในชีวิตประจำวัน
  • 1.2 ใช้ง่าย สะดวก กรีดได้ง่ายกว่าระบบเดิม ปรับใบมีดได้ เพื่อการกรีดบางหรือหนา (สำหรับต้นอ่อนและต้นแก่)
  • 1.3 ใบมีดมีความคม ดุจใบมีดโกน เพียง 1 ใบ สามารถกรีดยางได้มากกว่า 1,000 ? 2,000 ต้น
  • 1.4 ใช้ง่าย ใช้ระยะเวลาฝึกหัดกรีดสั้น แก้ปัญหาเรื่องขาดแรงงานกรีดยางได้ มีดนกเงือกฝึกกรีดเพียง 1-2 วัน ก็มีความชำนาญแล้ว ส่วนมีดรุ่นเก่าต้องใช้เวลา 7-15 วัน ซึ่งทำให้ลดโอกาสทำให้ต้นยางเสียน้อยลง
  • 1.5 มีดนกเงือก ซื้อแล้วสามารถใช้ได้เลย มีดรุ่นเก่า [เจ๊ะบง] ซื้อแล้วต้องไปลับมีดก่อน ล้างลับมีดครั้งหนึ่ง 50-70 บาท
  • 1.6 มีดรุ่นเก่า [เจ๊ะบง] มีเดือยมีดเล็กๆ โอกาสหักง่ายมาก หากหักในขณะกรีดจำเป็นต้องหยุดในวันนั้น แต่มีดนกเงือกไม่มีปัญหาดังกล่าว
  • 1.7 ผู้หญิงและเด็กก็สามารถใช้งานได้เพราะน้ำเบาเพียง 0.27 กก.
  • 1.8 หาซื้อง่ายโดยตัวแทนจำหน่ายทุกจังหวัดทั่วประเทศ และร้านขายอุปกรณ์การเกษตรไกล้บ้าน
 2. ประหยัด
  • 2.1 ใช้มีดนกเงือกกรีดให้น้ำยางไหลมากกว่ามีดรุ่นเก่า (เจ๊ะบง)
  • 2.2 ด้วยใบมีดที่บางถึง 1.7 มม. ทำให้แผลของการกรีดเล็กกว่ามีดรุ่นเก่า [มีดเจ๊ะบง] จึงทำให้ยืดอายุต้นยางระยะเวลากรีดของต้นยางได้ยางนานขึ้นถึง 20-40 ปีกรีด
  • 2.3 คุ้มค่ากับการลงทุน ค่าใช้จ่ายของใบมีด เทียบแล้วถูกกว่าการจ้างลับมีด
ความเป็นไปได้ทางการตลาด และช่องทางในการเติบโตในอนาคต
ประเทศไทยมีคนกรีดยางประมาณ 1.5 ล้านคน ปัจจุบันการผลิตมีดกรีดยาง นกเงือก สามารถผลิตได้ต้องตามความต้องการของตลาด ตลาดให้การตอบรับเป็นอย่างดีมาก เปิดตลาดในครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553 ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน งานยางพาราแห่งชาติ และในอนาคตอันไกล้จะเปิดตัวในตลาดต่างประเทศ เช่น เวียดนาม ลาว กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนิเซีย

ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
การใช้วัสดุและภูมิปัญญาเป็นส่วนประกอบในกระบวนการผลิต
การผลิตมีดกรีดยางนี้ใช้วัสดุภายในประเทศ ด้ามมีดกรีดยางทำมาจากไม้ยางพารา ด้ามเหล็ก และใบมีดผลิตภายในประเทศ ผู้ออกแบบ : นายมะนายิ ราหู เป็นคนไทย เชื้อชาติไทยโดยกำเนิด ไม่ลอกเลียนแบบใครๆ

ไม่สร้างผลกระทบเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
เป็นมิตรต่อระบบนิเวศน์ ( ECO FRIENDLY ) และมีประโยชน์ทางสังคม
มีดกรีดยางรุ่นใหม่ ทำให้รายได้ของคนกรีดยางเพิ่มขึ้น ช่วยชาวสวนยางในด้าน อายุผลผลิตเพิ่มขึ้นหรืออายุต้นยางเพิ่มขึ้น จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานกรีดยางเนื่องจากเป็นมีดกรีดยางใช้งานง่าย ใบมีดที่ใช้แล้วบริษัทรับซื้อคืนประเทศชาติจะได้ประโยชน์จากผลผลิตเพิ่มและยืดอายุต้นยางทำให้มีส่วนช่วยให้ระบบนิเวศน์ดีตามมาด้วย