ภาคเหนือ
จังหวัด ตัวแทนจำหน่าย เบอร์โทรศัพท์
จังหวัดเชียงราย
คุณอัฑฒ์ฐากร เหลืองเจริญโต
081-912-7336 , 086-971-9255
จังหวัดเชียงใหม่
คุณอัฑฒ์ฐากร เหลืองเจริญโต
081-912-7336 , 086-971-9255
จังหวัดน่าน
คุณนฤมล ดีวุฒิ
080-032-9761
จังหวัดพะเยา
คุณเจริญ แก้วเกตุ
087-212-5972 , 082-806-6159
จังหวัดแพร่
คุณอัฑฒ์ฐากร เหลืองเจริญโต
081-912-7336 , 086-971-9255
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
คุณอัฑฒ์ฐากร เหลืองเจริญโต
081-912-7336 , 086-971-9255
จังหวัดลำปาง
คุณอัฑฒ์ฐากร เหลืองเจริญโต
081-912-7336 , 086-971-9255
จังหวัดลำพูน
คุณอัฑฒ์ฐากร เหลืองเจริญโต
081-912-7336 , 086-971-9255
จังหวัดอุตรดิตถ์
คุณอัฑฒ์ฐากร เหลืองเจริญโต
081-912-7336 , 086-971-9255