ภาคกลาง
จังหวัด ตัวแทนจำหน่าย เบอร์โทรศัพท์
จังหวัดกำแพงเพชร
คุณอัฑฒ์ฐากร เหลืองเจริญโต
081-912-7336 , 086-971-9255
จังหวัดพิจิตร
คุณอัฑฒ์ฐากร เหลืองเจริญโต
081-912-7336 , 086-971-9255
จังหวัดพิษณุโลก
คุณอัฑฒ์ฐากร เหลืองเจริญโต
คุณอำพล พนังแก้ว
081-912-7336 , 086-971-9255
081-795-9247 , 088-279-0854
จังหวัดเพชรบูรณ์
คุณอัฑฒ์ฐากร เหลืองเจริญโต
081-912-7336 , 086-971-9255
จังหวัดสุโขทัย
คุณอัฑฒ์ฐากร เหลืองเจริญโต
081-912-7336 , 086-971-9255