ภาคตะวันออก
จังหวัด ตัวแทนจำหน่าย เบอร์โทรศัพท์
จังหวัดจันทบุรี
คุณสมพงษ์ นุชอุดม
089-545-7745
จังหวัดฉะเชิงเทรา
คุณสมพงษ์ นุชอุดม
คุณพงษ์ศักดิ์ จงจิตต์
089-545-7745
081-869-0588
จังหวัดชลบุรี
คุณสมพงษ์ นุชอุดม
089-545-7745
จังหวัดตราด
คุณสมพงษ์ นุชอุดม
089-545-7745
จังหวัดปราจีนบุรี
คุณสมพงษ์ นุชอุดม
089-545-7745
จังหวัดระยอง
คุณสมพงษ์ นุชอุดม
089-545-7745
จังหวัดสระแก้ว
คุณสมพงษ์ นุชอุดม
089-545-7745