ข่าวกิจกรรม

การสาธิตนวัตกรรม-มีดนกเงือก แก่ คณะRDD Rubber Development Department of Sri Langka(ศรีลังกา) ณ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา วันที่ 22 พย. 59

การสาธิตนวัตกรรม-มีดนกเงือก แก่ คณะRDD Rubber Development Department of Sri Langka(ศรีลังกา) ณ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา วันที่ 22 พย. 59
การสาธิตนวัตกรรม-มีดนกเงือก แก่ คณะRDD Rubber Development Department of Sri Langka(ศรีลังกา) ณ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา วันที่ 22 พย. 59
การสาธิตนวัตกรรม-มีดนกเงือก แก่ คณะRDD Rubber Development Department of Sri Langka(ศรีลังกา) ณ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา วันที่ 22 พย. 59
การสาธิตนวัตกรรม-มีดนกเงือก แก่ คณะRDD Rubber Development Department of Sri Langka(ศรีลังกา) ณ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา วันที่ 22 พย. 59
การสาธิตนวัตกรรม-มีดนกเงือก แก่ คณะRDD Rubber Development Department of Sri Langka(ศรีลังกา) ณ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา วันที่ 22 พย. 59
การสาธิตนวัตกรรม-มีดนกเงือก แก่ คณะRDD Rubber Development Department of Sri Langka(ศรีลังกา) ณ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา วันที่ 22 พย. 59
การสาธิตนวัตกรรม-มีดนกเงือก แก่ คณะRDD Rubber Development Department of Sri Langka(ศรีลังกา) ณ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา วันที่ 22 พย. 59
การสาธิตนวัตกรรม-มีดนกเงือก แก่ คณะRDD Rubber Development Department of Sri Langka(ศรีลังกา) ณ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา วันที่ 22 พย. 59

การสาธิตนวัตกรรม-มีดนกเงือก แก่ คณะRDD Rubber Development Department of Sri Langka(ศรีลังกา) ณ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา วันที่ 22 พย. 59

การสาธิตนวัตกรรม-มีดนกเงือก แก่ คณะRDD Rubber Development Department of Sri Langka(ศรีลังกา) ณ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา วันที่ 22 พย. 59
 

การศึกษาดูงาน จากคณะ Rubber Development Department ประเทศศรีลังกา ณ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา พบกับการสาธิตการใช้ นวัตกรรม-มีดนกเงือก คณะRDD. จำนวน 30 คน พอได้ชมการสาธิตการกรีดมีดนกเงือก แล้วต่างชื่นชมในประสิทธิภาพ ที่สามารถกรีดได้บางเพียง 1 มม. คุณภาพความคม ต่างทดลองกรีดด้วยตนเองหลายๆคน และ ซื้อกลับไปทดลองใช้กันหลายๆคน ทั้งนี้ ผอ.พิเชรษฐ์ ได้ให้เกียรติมอบนวัตกรรม-มีดนกเงือก เป็นที่ระรึกแก่ทีมผู้บริหาร RDD 
ซึ่งในอนาตคอันใกล้ ทีมงานนกเงือก อาจมี โอกาส "ขยายผล" การฝึกอบรมมีดนกเงือก แก่ คณะ RDD.ในประเทศศรีลังกา ก็เป็นไปได้ ใครจะไปรู้

หมายเหตุ
-ขอขอบคุณ ผอ.พิเชษฐ ไชยพาณิชย์(ผอ.ศวย.ฉช.) ที่ให้โอกาสทีมงานมีดนกเงือก ร่วมต้อนรับ/สาธิตนวัตกรรม-มีดนกเงือก แก่ทาง RDD. ครับ

24 พ.ย. 59