ข่าวกิจกรรม

การสาธิตนวัตกรรม-มีดนกเงือก แก่ RDD Rubber Development Department of Sri Langka(ศรีลังกา) ณ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา วันที่ 22 พย. 59

การสาธิตนวัตกรรม-มีดนกเงือก แก่ RDD Rubber Development Department of Sri Langka(ศรีลังกา) ณ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา วันที่ 22 พย. 59

การสาธิตนวัตกรรม-มีดนกเงือก แก่ RDD Rubber Development Department of Sri Langka(ศรีลังกา) ณ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา วันที่ 22 พย. 59

การสาธิตนวัตกรรม-มีดนกเงือก แก่ RDD Rubber Development Department of Sri Langka(ศรีลังกา) ณ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา วันที่ 22 พย. 59

10.00-12.00น.  ทีมงานนกเงือกลงพื้นที่ เยี่ยมสวนยาง คุณอมร-คุณวาสนา อ.แปลงยาว(ใกล้วัดไทรทอง) ใช้มีดนกเงือกมา 1ปี ผลดีมากๆ น้ำยางเพิ่มเป็นที่น่าพอใจ(จากเดิมใช้มีดรุ่นเก่า มีปัญหาน้ำยางออกน้อย)

13.00-14.30น.   การศึกษาดูงาน จากคณะ Rubber Development Department ประเทศศรีลังกา ณ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา 
พบกับการสาธิตการใช้ นวัตกรรมมีดนกเงือก

หมายเหตุ
-ขอขอบคุณ ผอ.พิเชษฐ ไชยพาณิชย์(ผอ.ศวย.ฉช.) ที่ให้โอกาสทีมงานมีดนกเงือก ร่วมต้อนรับ/สาธิตนวัตกรรม-มีดนกเงือก แก่ทาง RDD.
-ถ้าในพื้นที่มีสัญญานเน๊ท ได้ชมFacebook Live แน่นอน!!

21 พ.ย. 59