ข่าวกิจกรรม

การฝึกอบรมฯมีดนกเงือก สวนยาง Sime Darby, Ladang Welch มาเลเซีย 7 พย.59

การฝึกอบรมฯมีดนกเงือก สวนยาง Sime Darby, Ladang Welch มาเลเซีย 7 พย.59
การฝึกอบรมฯมีดนกเงือก สวนยาง Sime Darby, Ladang Welch มาเลเซีย 7 พย.59
การฝึกอบรมฯมีดนกเงือก สวนยาง Sime Darby, Ladang Welch มาเลเซีย 7 พย.59
การฝึกอบรมฯมีดนกเงือก สวนยาง Sime Darby, Ladang Welch มาเลเซีย 7 พย.59
การฝึกอบรมฯมีดนกเงือก สวนยาง Sime Darby, Ladang Welch มาเลเซีย 7 พย.59
การฝึกอบรมฯมีดนกเงือก สวนยาง Sime Darby, Ladang Welch มาเลเซีย 7 พย.59
การฝึกอบรมฯมีดนกเงือก สวนยาง Sime Darby, Ladang Welch มาเลเซีย 7 พย.59
การฝึกอบรมฯมีดนกเงือก สวนยาง Sime Darby, Ladang Welch มาเลเซีย 7 พย.59

การฝึกอบรมฯมีดนกเงือก สวนยาง Sime Darby, Ladang Welch มาเลเซีย 7 พย.59

การฝึกอบรมฯมีดนกเงือก สวนยาง Sime Darby, Ladang Welch มาเลเซีย 7 พย.59

ผู้ฝึกฯอบรม +30คน สวนยางขนาดใหญ่แสนไร่ (ปลูกเพิ่มใหม่ทุกๆปี) ผู้กรีดเปลี่ยนมาใช้นกเงือกมาประมาณ 8-9 เดือนแล้ว 
หลังจากเปลี่ยนมาใช้นกเงือกเจ้าของสวนยางพอใจผลการใช้อย่างมาก การฝึกอบรมฯโดยทีมงานนกเงือก Mr.Lai Geno Asia-คุณมะนายิ(ผู้คิดค้น) มา"เพิ่มเทคนิคการกรีด" โดยฝึกให้ 
"กรีดได้สวยยิ่งขึ้น - น้ำยางเยอะยิ่งขึ้น - กรีดได้เร็วยิ่งขึ้น โดยผู้ฝึกทำได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน"
สวนใหม่ที่กำลังจะเปิดกรีดเจ้าของสวนจะใช้นกเงือกแบบ 100%

08 พ.ย. 59