ข่าวกิจกรรม

ทีมงานนกเงือกเยี่ยมชม "ไร่ชวนฝัน" จ.ลำปาง [19 ตค. 59]

ทีมงานนกเงือกเยี่ยมชม "ไร่ชวนฝัน" จ.ลำปาง [19 ตค. 59]
ทีมงานนกเงือกเยี่ยมชม "ไร่ชวนฝัน" จ.ลำปาง [19 ตค. 59]
ทีมงานนกเงือกเยี่ยมชม "ไร่ชวนฝัน" จ.ลำปาง [19 ตค. 59]
ทีมงานนกเงือกเยี่ยมชม "ไร่ชวนฝัน" จ.ลำปาง [19 ตค. 59]
ทีมงานนกเงือกเยี่ยมชม "ไร่ชวนฝัน" จ.ลำปาง [19 ตค. 59]
ทีมงานนกเงือกเยี่ยมชม "ไร่ชวนฝัน" จ.ลำปาง [19 ตค. 59]
ทีมงานนกเงือกเยี่ยมชม "ไร่ชวนฝัน" จ.ลำปาง [19 ตค. 59]
ทีมงานนกเงือกเยี่ยมชม "ไร่ชวนฝัน" จ.ลำปาง [19 ตค. 59]

ทีมงานนกเงือกเยี่ยมชม "ไร่ชวนฝัน" จ.ลำปาง [19 ตค. 59]

ทีมงานนกเงือกเยี่ยมชม "ไร่ชวนฝัน" จ.ลำปาง [19 ตค. 59]

ทีมงานนกเงือก เดินสายอยู่ภาคเหนือ เลยมีโอกาสเยี่ยมสวนยาง "ไร่ชวนฝัน" ศูนย์เรียนรู้ยางพารา จังหวัดลำปาง(สวนดีเด่นอันดับ2 ระดับประเทศ ปี2558) ของคุณอาสายัณห์ ปานพินิจ เกษตรกรหัวก้าวหน้าซึ่งเป็นตัวแทนฯมีดนกเงือก จ.ลำปาง อีกด้วย เป็นการเจอกันครั้งแรกระหว่าง คุณมะนายิ(นวัตกรมีดนกเงือก) และ คุณอาสายัณห์ ทีมงานนกเงือกจึงมีโอกาสเยี่ยมชม "สวนยางแปลงทดลอง 3 แปลง" ที่กรีดด้วย  มีดเจ๊ะบง - มีดนกเงือก - การเจาะโดยการใช้แก๊ซ และ การใช้หมวกกันฝนแบบประหยัด
ชาวสวนยางที่มีโอกาสมาจังหวัดลำปางแนะนำให้มาเยี่ยมชม เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ความรู้ดีๆ ซึ่งกันและกัน

ทั้งนี้ทีมงานนกเงือก มีโอกาสเพิ่มเทคนิคการใช้มีดนกเงือกหลายๆอย่าง ให้แก่คุณอาสายัณห์-ลูกชาย และ ทีมกรีดยางสวนยางไร่ชวนฝัน ให้เข้าใจประโยชน์ เทคนิคการกรีดที่ถูกต้องมากขึ้น(สวนยางไร่ชวนฝัน ใช้นกเงือกมา 3 ปีแล้ว) "เวลาเพียงครึ่งวัน" ในการ แนะนำเทคนิค ฝึกใช้งานมีดนกเงือก มีประโยชน์มากน้อยเพียงไร ติดตามความคืบหน้าต่อไปคับ 

ขอขอบคุณอาสายัณห์ ปานพินิจ ที่ให้การต้อนรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นกับทีมงานนกเงือกคับ

20 ต.ค. 59