ข่าวกิจกรรม

การฝึกอบรมมีดนกเงือก เดือน ตค.-พย.59

การฝึกอบรมมีดนกเงือก เดือน ตค.-พย.59

การฝึกอบรมมีดนกเงือก เดือน ตค.-พย.59

การฝึกอบรมมีดนกเงือก เดือน ตค.-พย.59
วันที่ 19 ตค. 59 ไร่ชวนฝัน อ.เมือง จ.ลำปาง(8.00-12.00น.)
วันที่ 20-21 ตค. 59 สหกรณ์ชาวสวนยางพะเยา(8.00-16.00น.)
วันที่ 22-23 ตค. 59  สหกรณ์ชาวสวนยางพะเยา(เพิ่มเทคนิค/เก็บตก)
วันที่ 27-28 ตค. 59 สวนยาง อ.นาน้อย จ.น่าน(8.00-16.00น.)
วันที่ 27-28 ตค. 59 สวนยาง อ.นาน้อย จ.น่าน(เพิ่มเทคนิค/เก็บตก)
วันที่ 6-10 พย. 59 Bahau-Negeri-Sembilan ประเทศมาเลเซีย 

ชาวสวนยางสกลนคร-ระยอง-เลย-สุราษฎร์-สงขลา-ประจวบฯ-นครสวรรค์ และ ประเทศอินโดนีเซีย เจอกันเร็วๆนี้

หมายเหตุ-ชาวสวนยางในพื้นที่สนใจ "พัฒนาคุณภาพการกรีดยาง" สู่สวนยางยั่งยืน "ด้วยนวัตกรรม" สามารถแวะเข้าไปเยี่ยมชมได้ครับ

18 ต.ค. 59