ข่าวกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ ที่จัดงานและออกบูธ

การฝึกอบรมมีดนกเงือก จ.ระยอง วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 1-2 ตค. 59 (หลักสูตร 2 วัน)

การฝึกอบรมมีดนกเงือก จ.ระยอง วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 1-2 ตค. 59 (หลักสูตร 2 วัน)


สถานีต่อไป...พญาเม็งราย-เชียงราย

สถานีต่อไป...พญาเม็งราย-เชียงราย


การฝึกอบรมวันแรก สวนยางเทอราโกรแลนด์ พญาเม็งราย(10 ตค. 59)

การฝึกอบรมวันแรก สวนยางเทอราโกรแลนด์ พญาเม็งราย(10 ตค. 59)


การฝึกอบรมมีดนกเงือก เดือน ตค.-พย.59

การฝึกอบรมมีดนกเงือก เดือน ตค.-พย.59


ทีมงานนกเงือกเยี่ยมชม "ไร่ชวนฝัน" จ.ลำปาง [19 ตค. 59]

ทีมงานนกเงือกเยี่ยมชม "ไร่ชวนฝัน" จ.ลำปาง [19 ตค. 59]


การฝึกอบรมมีดนกเงือกฯ วันที่ 7-9 พย.59 สวนยางขนาดใหญ่ Bahau, Negeri, Sembilan มาเลเซีย  วันที่22-25 พย. 59 สวนยางเทอราโกร จ.นครสวรรค์

การฝึกอบรมมีดนกเงือกฯ วันที่ 7-9 พย.59 สวนยางขนาดใหญ่ Bahau, Negeri, Sembilan มาเลเซีย วันที่22-25 พย. 59 สวนยางเทอราโกร จ.นครสวรรค์


การฝึกอบรมฯมีดนกเงือก สวนยาง Sime Darby, Ladang Welch มาเลเซีย 7 พย.59

การฝึกอบรมฯมีดนกเงือก สวนยาง Sime Darby, Ladang Welch มาเลเซีย 7 พย.59


วันที่ 2 สวนยางSime Darbyสวนที่ 2-3 [8.11.59]

วันที่ 2 สวนยางSime Darbyสวนที่ 2-3 [8.11.59]


การสาธิตนวัตกรรม-มีดนกเงือก แก่ RDD Rubber Development Department of Sri Langka(ศรีลังกา) ณ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา วันที่ 22 พย. 59

การสาธิตนวัตกรรม-มีดนกเงือก แก่ RDD Rubber Development Department of Sri Langka(ศรีลังกา) ณ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา วันที่ 22 พย. 59


การสาธิตนวัตกรรม-มีดนกเงือก แก่ คณะRDD Rubber Development Department of Sri Langka(ศรีลังกา) ณ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา วันที่ 22 พย. 59

การสาธิตนวัตกรรม-มีดนกเงือก แก่ คณะRDD Rubber Development Department of Sri Langka(ศรีลังกา) ณ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา วันที่ 22 พย. 59


มีดนกเงือก @สวนยางFelda, มาเลเซีย [4 ธค. 59]

มีดนกเงือก @สวนยางFelda, มาเลเซีย [4 ธค. 59]


งาน "คลีนิคเกษตร" ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา [วันพฤหัสที่15 ธค. 59]

งาน "คลีนิคเกษตร" ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา [วันพฤหัสที่15 ธค. 59]


BACK   1234   NEXT