ตารางเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพ ของการใช้มีดนกเงือก
อุปกรณ์ พื้นที่ผิวหน้ากริด
ของต้นยางที่กริด 1″
ผลหลังจากกรีดยาง การเปิดหน้ายาง 1
ครั้งกรีดยางได้
อายุการกรีดยาง
ของต้นยาง
น้ำหนักของด้ามมีด
มีดเจ๊ะบง กรีดได้ 10 วันกรีด ?ผิวหน้ายางอาจเกิดความเสียหายต่อการกรีดยางครั้งต่อไป จะกรีดได้ยาก และเสียพื้นที่หน้ากรีดต่อครั้งกว้างกว่า ประมาณ 3 ปี ประมาณ 15 ปี ?น้ำหนักมาก
มีดนกเงือก กรีดได้ 20 วันกรีด (เนื่องจากมีดระบบนี้กรีดได้บางและคมกว่า) ผิวหน้ายางความเสียหายน้อยกว่า และผิวหน้ายางใหม่ก็จะเรียบกว่า ง่ายต่อการกรีดครั้งต่อไป (ไม่เป็นยางสอย) ประมาณ 5 ปี ประมาณ 25 ปี ?น้ำหนัก 0.27 กก. ผู้หญิงก็สามารถกรีดยางได้ เนื่องจากน้ำหนักเบา
*หมายเหตุ
มีดนกเงือกและมีดเจ๊ะบง เป็นมีดที่กรีดคนละวิธีกัน
- มีดนกเงือก กรีดโดยการลาก ได้น้ำยางมาก
- มีดเจ๊ะบง กรีดโดยการจิก