ตารางเปรียบเทียบ ความประหยัด ของการใช้มีดนกเงือก
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย กรีดยางได้ ค่าใช้จ่ายต่อ 1,000 ต้น
มีดเจ๊ะบง ลับมีด 1 ด้าม = 10-20 บาท ?500 ต้น ค่าลับมีด (2ครั้ง) = 20-40 บาท
มีดนกเงือก ใบมีด 1 ใบ ใช้ได้ 2 ด้าน = 20 บาท
* ราคาอาจะมีการเปลี่ยนแปลง
มากกว่า 1,000 ต้น ค่าใบมีด = 20 บาท
(ประหยัดกว่าถึง 20 บาท)
*หมายเหตุ มีดนกเงือกและมีดเจ๊ะบง เป็นมีดที่กรีดคนละวิธีกัน
- มีดนกเงือก กรีดโดยการลาก ได้น้ำยางมาก
- มีดเจ๊ะบง กรีดโดยการจิก